Shërbime Ligjore dhe Siguracioni


Mbështetje për çështje gjyqësore/Prova

Kompania jonë ka një grup me eksperiencë që mund t’ju asistojë në përgatitjen për çështjen tuaj gjyqësore duke ndërtuar strategji për klientët tanë. Ata mund t’ju ndihmojnë në mbledhjen e provave për çështje civile, administrative, divorcime, çështje punësimi, gjetjen e vendodhjes së dëshmitarëve dhe mbledhje dokumentash. Gjithashtu ofrojmë edhe survejim me video nëse është e nevojshme. Mund t’ju ofrojmë edhe marrje dëshmie me zë, gjurmim dëshmitarësh, hetime sekrete etj. Pra ndihuni të lirë të na kontaktoni në orët tona të disponueshme.

Verifikime për mbrojtje në lidhje me siguracionin

Ne ua ofrojmë këtë shërbim nga detektivë shumë të specializuar t’ju asistojë me kompaninë e sigurimit dhe të kontrollojë mirëbesimin e dyshimeve për mashtrim dhe pretendimeve të ngritura. Raportet tona shoqërohen me foto/video dëshmi të marra prej dëshmirarëve, hetim fizik të objekteve industrial dhe marrjen e provave të sakta në mnëyrë që mos të bini më pre e mashtrimit nga askush.