PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE?

Privatësi dhe konfidencialitet për klientët.

Trajtimi i çdo klienti ose të punësuari me dinjitet dhe respekt

Shpërblime konkurruese

Ndjekjen e një procesi të ndershëm dhe etik gjatë investigimit

Kryerjen e investigimit në mënyrë profesionale

c

Informimi i klientit me zhvillimet më të fundit të çështjes

Shërbim cilësor të pakompromentuar