SHËRBIME

Shërbime për kompani/korporata

9

Analiza dhe Shërbime inteligjence

9

Verifikime Para- Pas Punësimi

9

Operacione të fshehta

9

E drejta e autorit dhe Patentat

9

Verifikime të ardhurash dhe pasurie

Analiza dhe Shërbime inteligjence

Këto shërbime kanë një fushë të gjerë si operacionë te fshehta, vëzhgimi I aktiviteteve të stafit, regjistrime sekrete audio-video, mashtrimet, falsifikimet, zbulim I vjedhjeve, informacion për pasuri te luajtshme dhe të paluajtshme, nxjerrje e informacionit konfidencial, të drejtat e autorit dhe patentat, etj., aspekte të cilat nëse neglizhohen mund t’I shkaktojnë një dëm të jashtëzakonshëm sipërmarrësve.

Shërbime Personale

Verifikime Para-Pas Martese

Në ditët e sotme ka shumë raste kur çiftet kanë marrëdhënie fizike ose mendore me njerëz të tjerë , por për arsye të ndryshme martohen me partner të tjerë dhe I vazhdojnë ato marrëdhënie dhe pas martese. Kur diçka e tillë zbulohet nga partneri ai ndihet I tradhëtuar dhe rrjedhimisht jetojnë një jetë të trishtueshme paszbulimit të faktit. Kompania jonë ju ndihmon juve të kuptoni rëndësinë e një informacioni të tillë përpara se të bëni hapa të rëndësishëm në jetën tuaj.

9

Verifikime Para-Pas Martese

9

Çështje kujdestarie dhe Divorci

9

Besnikëria Bashkëshortore

9

Survejim i Vazhdueshëm

9

Gjurmim i personave të humbur

Shërbime Speciale

9

Identifikim dhe eliminim I mjeteve të spiunimit

9

Konsultë e veçantë/ Udhëzim Profesional

9

Regjistrim me zë (Audio)

9

Survejim me Video/ Monitorim Video

9

Identifikim i shkrimit të dorës/ Teste ADN-je

Identifikim dhe eliminim i mjeteve të spiunimit

Ne ua ofrojmë këtë shërbim në mënyrë që ju të mbani mbledhjet dhe takimet tuaja në mnëyrë private dhe konfidenciale. Grupi jonë I teknologjisë mund të identifikojë dhe eliminojë sensorë të dyshimtë që mund të jenë vendosur në pika strategjike nga oponenti juaj për t’u vënë në dijeni të bisedave tuaja konfidenciale. Ne e dimë që siguria është çelësi I suksesit në ditët e sotme.

Shërbime ligjore dhe siguracioni

Suport për çështje gjyqësore/Prova

Kompania jonë ka një grup me eksperiencë që mund t’ju asistojë në përgatitjen për çështjen tuaj gjyqësore duke ndërtuar strategji për klientët tanë. Ata mund t’ju ndihmojnë në mbledhjen e provave për çështje civile, administrative, divorcime, çështje punësimi, gjetjen e vendodhjes së dëshmitarëve dhe mbledhje dokumentash. Gjithashtu ofrojmë edhe survejim me video nëse është e nevojshme. Mund t’ju ofrojmë edhe marrje dëshmie me zë, gjurmim dëshmitarësh, hetime sekrete etj. Pra ndihuni të lirë të na kontaktoni në orët tona të disponueshme.

9

Suport për çështje gjyqësore/Prova

9

Verifikime për mbrojtje në lidhje me siguracionin.